Almare Stäket

Återuppförande av flygelbyggnad på Almare Stäkets gård.
Flygeln är byggd i gamalstil och har anpassats för att idag fungera som en konferansanläggning med övernattningsmöjligheter

www.almare.se
​​​​​​​