Sigtuna klockstapel totalförstördes i en brand 2016. 
Husrestauratören fick 2017  i uppdrag att återuppbygga den nedbrunna klockstapeln.
​​​​​​​