Bygg


Vår affärsidé är att tillhandahålla god kvalité till ett konkurrenskraftigt pris och inom utsatt tid.
 
Husrestauratören innehar en bred variation av kompetenser vilket ger oss möjligheten att bedriva en professionell bygg- och renoveringsprocess som är anpassad för att möta de unika behov som våra kunder har, såväl privatpersoner som företag. En kontakt hos oss är allt som krävs för att genomföra ett lyckat projekt från planering till slutresultat.

Vi har bred erfarenhet från att varsamt renovera känsliga miljöer och k-märkta fastigheter t.ex. kyrkor och timmerhus till nybyggnationer och utbyggnader. 

​​​​​​​Vid arbete i äldre miljöer behövs ett synsätt och kunnande för att bevara det gamla och samtidigt få en hållbar, trygg och funktionell byggnad att bo och vistas i. samtidigt som den skall uppfylla de krav som ställs idag avseende komfort, säkerhet och miljö. En expertis som vi innehar och som medlem i Fibor visar det på vårt engagemang.

Vi åtar oss med fördel avancerade ROT-arbeten med kompletta installationer för företag, institutioner och privatpersoner. Bostadsanpassningar av lokaler och utrymmen där vi flyttar väggar, byter rör, installerar el och ventilation och så vidare enligt kundens önskemål.

Vi åtar oss gärna nybyggnationsprojekt där vi får vara med och bidra från start.

Du som kund har idéerna, vi som entreprenör har lösningen och kunnandet.

Planering & förslag 

Vi vet att det kan vara svårt att hitta en byggare som man känner sig trygg och nöjd med. Därför är det alltid bra med ett första möte där ritningar, planer och idéer kan diskuteras och utifrån det som bestäms lämnas en offert eller arbetsförslag.

Samarbeten

För att arbetet skall bli så effektivt och att du som kund skall få det du önskar har vi ett stort nätverk av duktiga entrepenörer vi samarbetar med för en komplett lösning på ditt projekt. Med allt från arkitekt till hantverkare och kontrollansvarig.

Alla typer av projekt

Med vår bakgrund att renovera och modifiera i äldre, modernare samt komplexa byggnader besitter vi stor erfarenhet och hantverkskunnande att lösa och genomföra även udda projekt. Det senaste projektet vi genomfört är att byta ut betongpelarna som sitter på fasaden till V-Dala nations hus.