• Almare 3

Mur & Puts


​​​​​​​Husrestauratören utför besiktning och projektering samt genomförande av alla typer av mur & putsarbeten.
Vi utför fasad puts, murning, putslagningar, grund och skorstenar.

Vi kan i egen regi utföra blästring av fasader! Vid torrblästring tillförs inget främmande till fasaden.

Luft och sand= miljövänlig rengöring

Vi arbetar efter olika metoder för att kunden skall få det den efterfrågar och till det tidsenliga utförandet t.ex. montering och putsning på vassmatta till fasader som blästras och putsas.

Vi har även metoder för att ta bort plastfärg på putsade husfasader. Många fasader som har målats med plastfärger håller kvar fukten i fasaden som får till följd att putsen urholkas och förlorar sina egenskaper och med tiden vittrar sönder.

Vi har utfört arbeten på allt från kyrkor och flerbostadshus till små hus.
​​​​​​​
Vi arbetar med olika typer av avfärgnings metoder kalkfärg, kalklimfärg och silikatfärger som kan fås i den kulör man önskar.