• DSC02754
  • DSC02760
  • DSC02763

Transport, gräv & Mark


​​​​​​​Husrestauratören utför arbeten inom transport, gräv och markjobb.
Husrestauratören utför arbeten inom transport, gräv och markjobb.

Vi utför transport av material, manskapsbodar, containrar och maskin transporter. Vi levererar våra tjänster till såväl privat personer till företag. Till våra större kunder har vi Andreasson plåtarbeten där vi levererar material med kran o FT Betonghål där vi tar hand om deras restavfall.

Vi hämtar byggsopor i containers, med gripskopa och i storbyggsäckar med lastbil och/eller lastmaskin.

Inom gräv så utför vi utgrävning, grov- o fin planering och återställning efter byggnationer. Arbete med nya avlopp och infiltration system. Vi installerar rörsystem för avlopp/dagvatten, avloppsbrunnar och infiltrationsanläggningar för en- och flerbostadshus. Vi installerar även pumpbrunnar och minireningsverk.

Ett köp av en tjänst i vårt företag erbjuds efter en offert utdelats och godkänts av kunden.

Ett möte hålls innan påbörjat arbete och även ett efter arbetets slut. Då besiktigas även utfört arbete.

Kommunikationen mellan oss och kunden är av högsta prioritet, då det är viktigt att kunden får ut det mesta möjliga av sina önskemål

I ett led i att bli så energieffektiva och miljömedvetna så tar vi hand om avfallet på bästa möjliga sätt.
​​​​​​​
Välkommen att kontakta oss för alla era transportbehov.